ŽETEV IN SUŠENJE NAVADNE IN TATARSKE AJDE LETINE 2017

ŽETEV IN SUŠENJE NAVADNE IN TATARSKE AJDE LETINE 2017