Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja RANGUS Mlinarstvo in trgovina, Dol. Vrhpolje d.o.o. in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv projekta:

NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME ZA PROIZVODNJO BIO IN BREZGLUTENSKIH IZDELKOV

Povzetek:

Z naložbo v novo tehnološko opremo želimo razširiti dejavnost na proizvodnjo bio in brezglutenskih izdelkov. Proizvodnja brezglutenskih izdelkov je zelo zahtevna, dovoljena je minimalna vsebnost glutena in sicer manj kot 20 mg/kg. To se lahko doseže samo s primerno visoko tehnološko opremo, proizvodnja mora biti v ločenih prostorih. Praktično to pomeni, da lahko že nekaj zrn npr. pšenice v ajdi kontaminira celotno proizvodnjo. Potrebni so dodatni mlini, na katerih se melje samo brezglutenska žita. Ker je zelo težko doseči čistost posameznih žit (da ni vmes kakšno drugo zrno), smo kupili poseben barvni sortirni stroj, ki preko različnih občutljivih kamer in posebnega mehanizma izloči morebitna prisotna druga žita, smeti, nečistoče,… Na koncu proizvodnega procesa je potrebno različne moke in druge izdelke zapakirati. V podjetju sicer imamo pakirno linijo, ker pa jo uporabljamo za izdelke, ki vsebujejo gluten, ni primerna za pakiranje brezglutenskih izdelkov. Načeloma bi se dalo uporabiti obstoječo, vendar bi bilo potrebno pakirno linijo vedno dobro očistiti, kar pa je pri izdelkih iz moke (fini prah) zelo težko, porabi se preveč časa in vedno obstaja tveganje, da bi izdelki vsebovali preveč glutena, zato smo kupili novo pakirno linijo, na kateri se bodo pakirali izključno samo brezglutenski izdelki.

Cilji, glavne dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovani rezultati aktivnosti

Z novo tehnologijo bomo lahko proizvajali nove izdelke (linija bio in brezglutenskih izdelkov), katerih do sedaj nismo proizvajali. Gre za različne brezglutenske izdelke in bio izdelke. Zaradi naložbe v novo opremo se bodo povečali prihodki na račun novih izdelkov (bio in brezglutenski izdelki) ter zmanjšali stroški na račun avtomatiziranega procesa predelave.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

program-podezelja.si/