EU NALOŽBA ZA VAŠO PRIHODNOST

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podjetje RANGUS MLINARSTVO IN TRGOVINA, DOL. VRHPOLJE d.o.o. je bilo izbrano na razpisu za Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2022. Prejeta nepovratna sredstva so bila porabljena za predstavitev na mednarodnem sejmu ekološke prehrane Biofach v Nemčiji.

Udeležili smo se mednarodnega sejma ekološke prehrane Biofach v kraju Nurnberg v Nemčiji, ki je potekal od 26.07.2022 do 29.07.2022. Glavni namen je bil predstaviti naše nove inovativne izdelke iz tatarske ajde in navadne ajde. Z novimi izdelki želimo pridobiti nove prodajne trge in nove kupce. Z udeležbo na sejmu smo si želeli pridobiti večjo mednarodno prepoznavnost. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.219,24 €, v okviru Javnega razpisa ,,Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022.

Cilj projekta je bil predstaviti inovativne izdelke iz tatarske ajde in navadne ajde in pridobiti nove kupce ter povečati mednarodno prepoznavnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Povezave:

– Spletna stran RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/)

– Spirit Slovenija (http://www.spiritslovenia.si/)

– Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/)