NALOŽBA V NAŠO PRIHODNOST!

 
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Podjetje RANGUS MLINARSTVO IN TRGOVINA, DOL. VRHPOLJE d.o.o. je bilo izbrano na razpisu za Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018. Prejeta nepovratna sredstva so bila porabljena za predstavitev na mednarodnem sejmu ekološke prehrane Biofach v Nemčiji.

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.Cilj javnega razpisa za naše podjetje je podpreti sejemske nastope v tujini in tako pridobiti večjo mednarodno razpoznavnost. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala tudi rast naših čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu in s tem bomo prispevali k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Rezultat javnega razpisa za naše podjetje je, da si z obiski sejmov olajšamo vstop MSP na tuje trge, posledično se bo povečala prepoznavnost našega podjetja in naših izdelkov.

Povezave:

Spletna stran RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/)

Spirit Slovenija (http://www.spiritslovenia.si/)

Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/)